Karta członkowska

KARTA CZŁONKOWSKA wynosi 25 zł – wykupujemy ją jednorazowo aby móc uczestniczyć w naszych zajęciach.

Cennik zajęć dla dzieci

Jednorazowe wejście – 15 zł

Karnet 4 wejść – 50 zł

Karnet 8 wejść – 90 zł

Na Karnecie możemy uczestniczyć na RÓŻNYCH zajęciach.

Obowiązuje u nas również OKSystem oraz Benefit.

W Studio możliwa płatność kartą oraz gotówką.