Jeżeli masz pytania napisz do Nas.

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: INFORMEG Konrad Skawiński, z siedzibą w Zgierzu (95-100), ul. Wiosny ludów 19, NIP: 9820285325, REGON: 100790766, która jest właścicielem Kids Studio Zgierz.
  Procesorem Pani/Pana danych osobowych jest: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Łodzi (Plac Dąbrowskie 5, Łódź), NIP: 7282338534, REGON: 472616681, która jest właścicielem marki Kids Studio.
  2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych
  osobowych:
  - imię i nazwisko
  - mail
  - numer telefonu
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji usługi i zapisu na zajęcia oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim
  5. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO
  6. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zwanego dalej PUODO
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]

  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i Polityką Prywatności Kids Studio Zgierz.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez INFORMEG Konrad Skawiński oraz JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI i odbiór informacji handlowych o towarach i usługach znajdujących się w ofercie sprzedaży INFORMEG Konrad Skawiński oraz JT PROMOTION poprzez pocztę tradycyjną oraz drogą elektroniczną na podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym dane kontaktowe;Przedmiotowa zgoda może być w każdym czasie odwołana.

  Adres:
  Zgierz, ul. Andrzeja Struga 13/21 (wejście od ul. Chemików)

  Godziny otwarcia:
  16:00-20:00

  Numer telefonu:
  +48 662 067 788

  Adres Email:
  [email protected]

  ZAPISZ SIĘ ONLINE